Комунальне підприємство “Галичводоканал” Галицької міської ради, створене у відповідності з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України та іншими діючими нормативно-правовими актами України на підставі рішення 11 позачергової сесії Галицької міської ради 4 демократичного скликання від 18.04.2004 року «Про створення комунального підприємства «Галичводоканал» Галицької міської ради».

                Підприємство належить до комунальної власності територіальної громади міста Галича. Відповідно до способу утворення підприємство є унітарним та комерційним.

                 Власником та засновником Підприємства є Галицька міська рада. Від імені Засновника органом уповноваженим управляти Підприємством є виконавчий комітет Галицької міської ради.

Підприємство в своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми нормативними актами.

Назва Підприємства:

Повна: Комунальне підприємство “Галичводоканал” Галицької міської ради.

Скорочена: КП “Галичводоканал”.

                 Метою діяльності Підприємства є задоволення суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, підвищення рівня і культури житлово-комунального обслуговування населення, забезпечення виконання робіт по благоустрою  м. Галича.


Предметом діяльності Підприємства є:

       В сфері водопостачання та водовідведення

– централізоване водопостачання (код КВЕД „Збирання, очищення та розподілення води”);

– централізоване водовідведення (код КВЕД „Збирання і оброблення стічних вод”);

–  вивезення та очищення рідких нечистот; 3

– монтаж водопровідно-каналізаційних систем;

– проектування, будівництво, реконструкція та експлуатація централізованих систем водопостачання та водовідведення;

– проведення санітарно – технічних робіт;

– установка, повірка та ремонт засобів вимірювання та контролю;

– експлуатація підземних та поверхневих вод для господарського, промислового і побутового водопостачання населенню та іншим споживачам.

     В сфері житлово-комунальних послуг та благоустрою

– управління житловим фондом територіальної громади міста Галича, що перебуває на його балансі;

– забезпечення належного рівня житлово-комунального обслуговування населення, створення відповідних умов для проживання;

– забезпечення експлуатації житлових будинків і споруд та об’єктів благоустрою, розташованих на прибудинкових територіях, згідно з умовами укладених договорів, стандартами, нормативами, нормами і правилами;

– забезпечення належного санітарного стану прибудинкових територій, вивезення твердих побутових відходів;

– оформлення замовлень або виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального і планово-попереджувального поточного ремонтів житлових будинків;

img_1341

– здійснення контролю за станом житлових будинків, в разі впливу небезпечних природних та техногенних явищ і процесів, забезпеченням надійності і безпеки проживання в них;

– співробітництво з органами самоорганізації населення, сприяння створенню ОСББ;

– створення та ведення єдиної інформаційної системи автоматизованого обліку житлово-комунальних платежів, проведення нарахування та оплати за житлово-комунальні послуги в розрізі окремих власників квартир, квартиронаймачів, будинків (побудинковий облік), видів послуг та їх надавачів.

– оренда та надання в користування рухомого та нерухомого майна;

– виконання інших видів робіт (послуг) не заборонених законодавством України.