Видача техумов

Перелік документів, які необхідно надати фізичним особам для отримання технічних умов на водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку

1.  Копія свідоцтва на право власності будинку (землі) або декларація на початок будівництва

2. Копія паспорта власника будинку (землі).

3. При потребі – дозвіл сільради, на території якої знаходиться будинок (земельна ділянка) із зазначенням власника мереж на даній вулиці.

4. Заява (зразок додається)

 

Перелік документів для видачі технічних умов для юридичних осіб
(крім приватного, індивідуального житлового будинку)

1 . Копія документа, який підтверджує право власності (користування) на земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт підключення або декларація на початок виконання будівельних робіт.

2. При потребі – дозвіл сільради, на території якої знаходиться об’єкт (земельна ділянка) із зазначенням власника мереж на даній вулиці.

3. Заява (зразок додається)


Зразок заяви

 

Директору КП «Галичводоканал»

Нагірняку Л. Б.

_____________________________

(ПІБ заявника)

_____________________________

(адреса заявника)

_____________________________

(номер тел. заявника)

 

                                                                                                                                               Заява

                                                  Прошу виготовити мені технічну документацію на водопостачання та/або водовідведення.

 

 

 

                                                «____»__________20___року                                                                                                      ________________________

                                                                                                                                                                                                                  (підпис заявника)