Щодо дії договорів на вивіз та утилізацію ТПВ КП «Галичводоканал»

Щодо дії договорів на вивіз та утилізацію ТПВ КП «Галичводоканал»

Щодо дії договорів на вивіз та утилізацію ТПВ КП «Галичводоканал» повідомляє наступне. На даний час підприємство надає послуги з вивезення побутових відходів фізичним та юридичним особам на території м. Галича. Послуги з вивезення побутових відходів надаються на договірній основі, на підставі типового договору. Відповідно до п. 32 укладених договорів, Договір про надання послуг з вивезення побутових відходів вважається таким, що продовжений на невизначений термін якщо за місяць до закінчення строку його дії одна із сторін не заявила про відмову від договору або про його перегляд. Станом на сьогоднішній день, дані договори чинні, жодна із сторін не ставила вимогу про його припинення. Відповідно до п. 3 Розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 9.11.2017 року. Договори про надання комунальних послуг, укладені до введення в дію цього Закону, зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами, до дати набрання чинності договорами про надання відповідних комунальних послуг, укладеними за правилами, визначеними цим Законом. Такі договори мають бути укладені між споживачами та виконавцями комунальних послуг протягом п’яти місяців з дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України. У разі якщо згідно з договорами про надання комунальних послуг, укладеними до введення в дію цього Закону, передбачено більш ранній строк їх припинення, такі договори вважаються продовженими на той самий строк і на тих самих умовах. З огляду на вище викладене та враховуюви вимоги ст. 627 ЦК України про свободу договору, КП «Галичводоканал» просить, рішенням виконавчого комітету Галицької міської ради при затвердженні тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами надати КП «Галичводоканал» повноваження надавати послуги поводження з побутовими відходами по укладених раніше договорах до моменту укладення нових договорів поводження з побутовими відходами. Окрім того, відповідно до ст. 633 ЦК України, публічним є договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв’язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо). Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Публічний договір – це договір зі споживачем на надання йому будь-якої послуги, а публічність дає право на укладання цього договору відразу з усіма споживачами конкретної послуги без підписання письмового примірника Сторонами. Така форма укладання публічного договору передбачена законодавством. Публічний договір, це дуже поширена форма відносин між надавачем послуги і користувачем. Наприклад: – ми користуємося послугами громадського транспорту. Ми не укладаємо кожен раз коли нам потрібно їхати окремий договір. Це тому, що перевізник взяв на себе публічні зобов`язання надавати послугу з перевезення всім хто її потребує. Теж саме стосується і перукарень і магазинів, де ми просто отримуємо послугу і розраховуємося за неї. Наше підприємство надає послугу всім, хто її потребує. А оскільки сміття продукує кожен мешканець Галича, а ми єдине підприємство, яке здійснює перевезення та захоронення відходів, то виходить, що ми надаємо наші послуги всім Галичанам. Відповідно і сплачувати мають всі. З огляду на вище викладене, просимо розмістини на офіційному сайті Галицької міської ради Примірник Договору про надання послуг поводження з побутовими відходами, а підприємство зі своєї сторони буде виконувати його умови та усім споживачам нараховувати плату за надані послуги.