РОЗРАХУНОК повної собівартості та тарифів на послуги з поводження побутовими відходами (без ПДВ)

РОЗРАХУНОК повної собівартості та тарифів на послуги з поводження побутовими відходами (без ПДВ)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор КП “ Галичводоканал”
________________ Л.Б. Нагірняк
«__»_______________20__р.

РОЗРАХУНОК
повної собівартості та тарифів на послуги
з поводження побутовими відходами (без ПДВ)


п/п Показник Код
рядка 2019 р.,
тис.грн. 2020р.,
тис.грн.
1 Виробнича собівартість 01 1113,0 1159,3
1.1 Прямі матеріальні витрати 02 378,0 395,0
1.1.1 Паливо-мастильні матеріали 03 281,9 295,0
1.1.2 Ремонтні матеріали 04 96,1 100,0
1.1.3 Інші прямі матеріальні витрати 05
1.2 Прямі витрати на оплату праці 06 284,4 293,0
1.3 Інші прямі витрати 07
1.3.1 ЄСВ 08 62,6 64,5
1.3.2 Амортизаційні відрахування 09 0 0
1.3.3 Інші прямі витрати (захоронення) 010 261,2 274,8
1.4 Загальновиробничі витрати 011 126,8 132,0
2 Адміністративні втрати 2 111,3 115,7
3 Витрати на збут 3 – –
4 Інші операційні витрати 4 – –
5 Усього витрат повної собівартості 5 1224,2 1275,0
6 Обсяг послуг з поводження побутовими відходами,тис/м3 6 6654,2 7000,0
7 Тарифи на послуги з поводження побутовими відходами,грн/м3 (без ПДВ) 7 184,0 182,15

РОЗШИФРОВКА
тарифів на послуги з поводження побутовими відходами

2019р
1 Тарифи для населення
3207,65м3х184,00=590207,60
3207,65х3925(захор.)=125900,26
590207,60-125900,26=464307,34:3207,65=144,75грн/ м3
144,75х0,12 м3х1,20(ПДВ)=20,84грн/1особу (було 18,24грн/1особу)

2 Тарифи для бюджетних та інших організацій
184,00х1,20=220,80грн/ м3 (було бюджет 196,32грн/ м3 інші -214,20)

2020р.(плановий)
1 Тарифи для населення
3210х182,15=584701,50
3210х39,25 (захор.)=125992,50
584701,50-125992,50=450709,00:3210=142,90грн/ м3
142,90х0,12 м3х1,20(ПДВ)=20,58грн/1особу

2 Тарифи для бюджетних та інших витрат
182,15грн/м3х1,20(ПДВ)=218,58грн/ м3

*Примітка: Тарифи нараховані без прибутку по нульовій рентабельності