ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ КОМУНАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ «ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ» (ВИВЕЗЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ)

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ КОМУНАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ «ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ» (ВИВЕЗЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ)

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ КОМУНАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ «ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ» (ВИВЕЗЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ)

Шановний споживач!

Правовідносини у сфері вивезення побутових відходів в Україні регулюються спеціальними законами України «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» від 10.12.2008 року №1070, Правилами благоустрою міста Галич, а також нормативними актами міської ради та її виконавчого комітету, котрими визначаються виконавці послуг з вивезення побутових відходів, встановлюються тарифи на ці послуги тощо.
Згідно з визначенням, даним в ст.1 Закону України «Про відходи» побутові відходи – це відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;

Отже, проживання фізичної особи (громадянина) на території міста і ОТГ передбачає утворення такою особою побутових відходів, викидання цих відходів у контейнери чи інші ємності для збору побутових відходів (незалежно від місця проживання) та вивезення відходів спеціалізованим підприємством. Законом забороняється споживачам самостійно захоронювати, спалювати чи іншим чином утилізувати відходи, оскільки це призводить до забруднення навколишнього середовища.
Відповідно до ст.15 Закону України «Про відходи» громадяни України, іноземці та особи без громадянства зобов’язані дотримуватися вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами; вносити в установленому порядку плату за користування послугами з вивезення побутових відходів; виконувати інші обов’язки, передбачені законами, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами.
Статтею 35-1 цього Закону встановлено основні вимоги щодо поводження з побутовими відходами. Зокрема: поводження з побутовими відходами здійснюється відповідно до державних норм, стандартів і правил. Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, земельних ділянок укладають договори з юридичною особою, яка визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання твердих побутових відходів. Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються юридичною особою, яка уповноважена на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, спеціально обладнаними для цього транспортними засобами. Захоронення побутових відходів дозволяється тільки на спеціально обладнаних для цього полігонах/звалищах.

Відповідно до ст. 35-1 Закону України “Про відходи” власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі житлових будинків, земельних ділянок укладають договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання побутових відходівСтаття 7 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» визначає права і обов’язки споживачів комунальних послуг. Пункт 1 частини 2 цієї статті визначає обов’язок індивідуального споживача укладати договори про надання житлово-комунальних послуг у порядку і випадках, визначених законом. Пункт 11 зобов’язує споживачів інформувати управителя, виконавців комунальних послуг про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача.

Стаття 9 Закону визначає порядок оплати житлово-комунальних послуг, а саме: Споживач здійснює оплату за спожиті житлово-комунальні послуги щомісяця, якщо інший порядок та строки не визначені відповідним договором. Споживач не звільняється від оплати житлово-комунальних послуг, отриманих ним до укладення відповідного договору.

Таким чином, відсутність письмового договору не є підставою для неоплати споживачем за житлово-комунальну послугу, що фактично надавалась.
Відповідно до п.6 ч.1 ст. 7 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» Споживач має право на неоплату вартості комунальних послуг (крім постачання теплової енергії) у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, за умови документального підтвердження. Аналогічна норма міститься в підпункті 7 пункту 19 Типового договору про надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого Постановою КМУ № 1070 від 10.12.2008р.
Таким чином законодавством передбачений двосторонній обов’язок, щодо укладання договору про надання житлово-комунальних послуг, у зв’язку з чим у разі відмови на оплату таких послуг споживачем з посиланням на відсутність укладеного договору не беруться до уваги, оскільки законодавством покладено такий обов’язок на споживача (Узагальнення практики розгляду цивільних справ за позовами споживачів комунальних послуг до підприємств – виконавців послуг про зобов’язання вчинити певні дії, відшкодування шкоди, визнання дій незаконними.

Крім того, Постановою Кабінету міністрів України № 1070 від 10 грудня 2008р. затверджено Типовий договір про надання послуг з вивезення побутових відходів норми якого є обов’язкові для споживача і виконавця послуг.
В контексті статті 11 Цивільного кодексу України між споживачем і КП «Галичводоканал» снують цивільні права і обов’язки, які мають свій початок з дати одержання КП «Галичводоканал» статусу виконавця послуг з вивезення побутових відходів на окремих територіях міста (за результатами проведених органами місцевого самоврядування конкурсів) та дати фактичного початку їх надання споживачам. Тому відсутність письмового договору не свідчить що послуги не надавались, чи що у споживача відсутній обов’язок їх оплатити. Вивезення побутових відходів здійснюється транспортом КП «Галичводоканал» на регулярній основі з усіх контейнерних майданчиків загального користування та від індивідуальних споживачів, що живуть в приватному малоповерховому секторі згідно затверджених графіків і схем.

Вивезення побутових відходів від мешканців приватного сектору міста а також сіл міської територіальної громади здійснюється за безконтейнерною схемою. Періодичність вивезення – один – два рази в місяць.

Для вивезення твердих відходів споживачі повинні в дні тижня згідно графіку і схеми вивозу, погоджених Виконавцем з органом місцевого самоврядування виставити закриті ємкості з відходами (пакети, баки, контейнери тощо) місткістю не більш як 0,12 куб. метра. Місця забору відходів та маршрути руху спеціалізованих транспортних засобів – сміттєвозів визначаються Виконавцем виходячи з технічної можливості їх проїзду вулицями населеного пункту. При відсутності технічної можливості проїзду сміттєвоза по вулиці на якій мешкає споживач, останній повинен виставляти ємкості з відходами на розі проїзної вулиці чи в іншому місці по маршруту руху сміттєвоза, якщо конкретне місце не погоджене сторонами цього договору. Про зміну графіку та схеми вивезення відходів Виконавець повідомляє Споживача шляхом направлення відповідного повідомлення, через місцеві засоби масової інформації, на власній інтернет сторінці тощо.

Для кожного села створено окремий графік вивезення ТПВ (сміття).

Завантаження ТПВ у транспортний засіб здійснюється працівниками Виконавця. Оплачувати готівкою працівникам виконавця, що завантажують відходи не потрібно.